Witaj na stronie Internetowego Biura Obsługi firmy Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A..Jeżeli nie możesz poprawnie wyświetlić powyższej strony przejdź na stronę serwisową.
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A.
32 478 77 77 - jzwik@jzwik.com.pl - jzwik.com.pl
NIP: 633-00-15-717, REGON: 271988582
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy: KRS 0000044894
Kapitał Zakładowy: 163 249 220,00 PLN wniesiony w całości